Privacy beleid
Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en
overeenkomsten met Westers Automatisering & Consultancy B.V. , Eemweg 31-14, 3755 LC Eemnes.
Doeleinden van gebruik
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Westers Automatisering & Consultancy B.V.
in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. Westers Automatisering & Consultancy B.V. gebruikt uw
persoonsgegevens voor:
De hieronder genoemde doeleinden zijn de meest voorkomende doeleinden, maar hoeven niet per se
op uw situatie van toepassing zijn. Pas het onderstaande rijtje daarom aan uw situatie en de
daadwerkelijke doeleinden waarvoor u de data zult gebruiken aan.
 de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 relatiebeheer;
 product- en dienstontwikkeling;
 het bepalen van strategie en beleid;
 zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Westers Automatisering &
Consultancy B.V., haar relaties en haar medewerkers.
Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons
worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om
inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt.
Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd,
bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons
uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.
In sommige gevallen worden uw persoonsgegevens gekoppeld aan een ‘account’, om er voor te
zorgen dat u deze niet bij elke transactie opnieuw hoeft in te vullen.
Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen
te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.
Onze website maakt geen gebruik van cookies.
Verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits
dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of
wanneer de wet dat vereist.
Inzage
Op verzoek biedt Westers Automatisering & Consultancy B.V. bezoekers van haar site toegang tot alle
informatie die van hen is geregistreerd. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact op te
nemen via de contactgegevens op deze website.
Op verzoek biedt Westers Automatisering & Consultancy B.V. bezoekers van haar site de
mogelijkheid om eventuele onjuist geregistreerde informatie van hen te corrigeren. Als u uw
persoonlijke gegevens wenst te wijzigen, gelieve contact op te nemen via de contactgegevens op
deze site.